Archiv štítku: ohlášky

Ohlášky – 2. neděle postní

 • Na tuto neděli 25. 2. 2024 je vyhlášena sbírka Svatopetrský haléř (na humanitární aktivity církve). Prostředky budou odeslány Svatému otci, aby mohl jménem celé církve přispívat ke zmírnění následků neštěstí či živelných katastrof a také pomáhat obětem válečných konfliktů, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.
 • Pobožnost Křížové cesty bude každý pátek během postní doby od 16 h v kostele.
 • Protože kapacita katedrály pravděpodobně v sobotu 2.3. nebude stačit pro všechny účastníky biskupského svěcení, bude v kostele Všech svatých od 11 hodin zajištěn přenos z katedrály. Budete mít možnost na velkoplošné obrazovce sledovat obřady a také přistoupit ke svatému přijímání. Po mši sv. bude pohoštění před katedrálou na Dómském nám.
 • V letošním roce dne 12. října se bude v Litoměřicích konat Misijní kongres. Organizační schůzka všech farníků, kteří by se rádi jakýmkoli způsobem zapojili do organizace, se bude konat v úterý 27. února v 19 hod. na děkanství v Litoměřicích. Jsou zvány všechny věkové kategorie!
 • 13.3.24 od 18:00 se sejde pastorační rada farnosti.
  Program: Velikonoce, Noc kostelů 2024
 • 9. 3. 2024 přijede pan biskup Radkovský a doprovodí postní duchovní obnovou v Teplicích. Tématem bude Turínské plátno. Duchovní obnova se uskuteční v kostele sv. Jana Křtitele na Zámeckém nám. od 10 h. Je to jedinečná možnost si poslechnout přednášku o tématu, kterému se pan biskup Radkovský dlouhodobě věnuje.
 • v sobotu 16.3.2024 14:00 v DDKT v Litoměřicích povede P. Jiří Voleský postní duchovní obnovu Téma: Vyznání víry.
 • Noc kostelů 2024 v letošním roce bude v pátek 7. června 2024. V našem kostele již je program připravený. Pokud by ještě někdo měl nějaký návrh, neváhejte ho přinést.
 • Příští neděle 3.3.2024 bude 3. neděle postní.

Ohlášky – 1. neděle postní

 • Pobožnost Křížové cesty bude každý pátek během postní doby od 16h v kostele.
 • Pátek 23.2.24 18:00–20:00 Lovosický večer chval ve Kapli ve věžáku – Palackého 910/6, Lovosice
 • V letošním roce dne 12. října se bude v Litoměřicích konat Misijní kongres. Organizační schůzka všech, kteří by se rádi jakýmkoli způsobem zapojili do organizace, se bude konat v úterý 27.2. v 19 hod. na děkanství v Litoměřicích. Jsou zvány všechny věkové kategorie!
 • Na neděli 25.2.24 je vyhlášena sbírka Svatopetrský haléř (na humanitární aktivity církve). Prostředky budou odeslány Svatému otci, aby mohl jménem celé církve přispívat ke zmírnění následků neštěstí či živelných katastrof a také pomáhat obětem válečných konfliktů, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.
 • Devítidenní příprava diecéze na slavnost uvedení nového diecézního biskupa do služby bude 22.2.–1.3.24. Materiál je k dispozici k tisku ve formátu PDF. Devítidenní modlitba před biskupským svěcením může být dobrou příležitostí k duchovní přípravě na tuto slavnost. Lze se ji modlit jak společně, tak soukromě.
 • 9.3.24 přijede pan biskup Radkovský a doprovodí postní duchovní obnovou v Teplicích. Tématem bude Turínské plátno. Duchovní obnova se uskuteční v kostele sv. Jana Křtitele na Zámeckém nám. od 10h. Je to jedinečná možnost si poslechnout přednášku o tématu, kterému se pan biskup Radkovský dlouhodobě věnuje.
 • Noc kostelů 2024 v letošním roce bude v pátek 7. června 2024. V našem kostele již je program připravený. Pokud by ještě někdo měl nějaký návrh, neváhejte ho přinést.

 • Čtvrtek 22. 2. – Svátek Stolce svatého Petra, apoštola
 • Příští neděle 25. 2. 2024 bude 2. neděle postní.