VARHANY

Nástroj postavil v r. 1913 pražský varhanář Heinrich Schiffner jako dvoumanuálový pneumatický s 21 rejstříky a krásnou romantickou dispozicí. V 80. letech 20. století byl ve velmi špatném technickém stavu, ale jinak nedotčený. V letech 1989-1992 byl nešťastně „pseudobarokně“ přestavěn. Byly odstraněny charakteristické romantické rejstříky a nasazeny nové, které ale nemají vůbec nic společného s tradicí českého varhanářství a i ve své době byly anachronismem.

Při Noci kostelů 2020 se na schodech kostela potkali dva muži a dali se do řeči. Jedním byl pan farář Ladislav Nádvorník a druhým lovosický rodák, varhaník a skladatel PhDr. Pavel Hrubeš. Ten si na varhany zahrál a výsledkem tohoto setkání byla velkorysá nabídka PhDr. Hrubeše přispět významnou sumou na opravu varhan.
Když pan farář s touto situací seznámil farníky, spontánně mezi sebou uspořádali sbírku a vybrali cca 30tis. Kč.

Další videa jsou k shlédnutí ZDE

Varhany jsou vzhledem ke svému univerzálnímu dispozičnímu vybavení vhodné nejen k doprovodu liturgie ale i k interpretaci veškeré varhanní literatury. V současnosti by potřebovaly opravu spojenou s výměnou míšků a generálním čištěním. Dále by bylo zapotřebí sehnat finanční prostředky na chybějící jazykový rejstřík Pozoun 16` v pedálu, který by podpořil, majestátní pleno nástroje v akusticky krásném prostoru barokního chrámu.