Pozvánka na Noc Kostelů v naší farnosti v pátek 10 června v Lovosicích, Sulejovicích a v Milešově

LOVOSICE, KOSTEL SVATÉHO VÁCLAVA

08:00 09:00 KONCERT sboru Letušky a neobyčejná komentovaná prohlídka pro žáky ZŠ Antonína Baráka Lovosice

10:00 11:00 KONCERT sboru Koťata a neobyčejná komentovaná prohlídka pro žáky ZŠ Sady Pionýrů Lovosice

16:00 16:55 VYSTOUPENÍ dětí z nízkoprahového charitního zařízení Amicus Marnotratný syn

16:55 17:00 Hlas zvonů

17:00 17:30 Modlitba růžence

17:30 18:30 MŠE SVATÁ s rozsáhlejším komentářem

18:30 20:00 Komentovaná prohlídka kostela + prohlídka věže

18:30 23:00 Zahájení přepisování Bible. Očekávaným hostem – pan starosta

20:00 21:00 KONCERT Chrámového sboru a Lovosického žesťového kvintetu, trubky – Zdeněk Honců st., Zdeněk Honců ml., pozouny – Dušan Barva, Ladislav Starý, tuba ? František Beneš

21:00 22:00 Prohlídka kostela, prostor pro dotazy. Co je nejstaršího v kostele?

22:00 22:15 KONCERT. Na příčné flétny zahrají Ludmila a Karel Tesaříkovi

22:20 23:00 Já a Bůh – Prostor pro rozjímání

23:00 23:15 Závěr, modlitba a přednes proseb psaných návštěvníky během Noci kostelů

SULEJOVICE, KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

17:30 uvítání ? O NOCI KOSTELŮ ?

17:35 znění zvonu

17:40 ADORACE Nejsvětější Svátosti s červnovou pobožností, poděkování a prosby

18:30 KONCERT Lovosického žesťového kvintetu: trubky – Zdeněk Honců st., Zdeněk Honců ml., pozouny – Dušan Barva, Ladislav Starý, tuba ? František Beneš

19:15 KONCERT pěveckého sboru Gymnázium Lovosice IN FLAGRANTI pod vedením Pavly Linkové

20:00 KONCERT: varhany, kytara a zpěv – Arnošt Mynář, Adolf Škarda

21:00 KONCERT křesťanských písní: zpěv – Eva Fertálová, kytara a zpěv – Martin Burian, housle – Milan Gábor, kytara, zpěv – Petr Štecha

21:45 znění zvonu

21:50 ?Ticho jako v kostele? – ztišení při svíčkách – poděkování v modlitbě

22:00 ukončení

V průběhu celého večera nabízíme: vyhlídku z kostelní věže, výstavu dětských kreseb Mateřské školky a Základní školy v Sulejovicích, ?Pošta do nebe? ? prosby a poděkování Pánu Bohu.

Prohlídka věže jen na vlastní nebezpečí s podpisem každého.

MILEŠOV, KOSTEL SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO

17:55  Hlas zvonů

18:00  VYSTOUPENÍ DĚTÍ z MŠ a ZŠ Milešov a Velemín

18:10  KONCERT pěveckého sboru IN FLAGRANTI  Gymnázia Lovosice pod vedením Pavly Linkové

19:00  PŘEDNÁŠKA  PhDr. Kamila Podroužka, Ph.D.,  Komentovaná prohlídka kostela

20:15  ROZSVÍCENÍ HŘBITOVA

Všichni jste srdečně zváni!!!

Napsat komentář