Pozvánka na Noc kostelů – Lovosice a Sulejovice

Srdečně Vás zveme na Noc kostelů v Lovosicích a Sulejovicích!

KOSTEL SV. VÁCLAVA V LOVOSICÍCH

15.30 hod. divadlo ? vystoupení dětí z charitního zařízení Amicus
15.50 hod. vyzvánění zvonů
16.00 hod. vystavení Nejsvětější svátosti, Májová pobožnost se svatým přijímáním
16.30 hod. koncert ? sbor Letušky (ZŠ Antonína Baráka) se speciálním komentářem
17.30 hod. koncert ? Lovosický chrámový sbor a Lovosický žesťový kvintet: trubky – Zdeněk Honců st., Zdeněk Honců ml., pozouny – Dušan Barva, Ladislav Starý, tuba – František Beneš
19.00 hod. slavnostní Mše svatá s úvodním vysvětlením významu liturgických činností, promluvou pro všechny a komentářem
20.00 hod. komentovaná prohlídka kostela, místo pro dotazy
20.30 hod. zajímavosti z Bible = četba a komentář
21.00 hod. komentovaná prohlídka kostela, místo pro dotazy
21.30 hod. růženec ? je to přívěšek anebo …
22.00 hod. sólisté ? hudba a zpěv ? P. Kacianová, M. Stará, L. Tesaříková, M. Warneke, J. Kudrman, J. Stýblo, K. Tesařík
22.45 hod. modlitba při svíčkách za přítomné, město a svět, požehnání a poděkování
Po Májové pobožnosti začne přepisování Bible, bude zahájena výstava dětských kreseb na téma ?Biblické příběhy? a ?Kostel sv. Václava?.
Po celý večer můžete psát na lístky svá poděkování a prosby, které se budou číst během modlitby při svíčkách od 22.45 hod.

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJCE V SULEJOVICÍCH

18:00  uvítání “ O NOCI KOSTELŮ “
18:05 ? 18.30 adorace NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI s Májovou pobožností
18:30  prohlídka kostela, varhan, věže, dětských kreseb…
20:00  zpěvy z TAIZÉ – pěvecký sbor IN FLAGRANTI pod vedením Pavly Linkové,
20:45  KONCERT křesťanských PÍSNÍ: zpěv – Eva Fertálová, kytara a zpěv – Martin Burian, housle – Milan Gábor, kytara, zpěv – Petr Štecha
21:30  Koncert Lovosického žesťového kvintetu: trubky – Zdeněk Honců st., Zdeněk Honců ml., pozouny – Dušan Barva, Ladislav Starý, tuba – František Beneš
22:30  „Ticho jako v kostele“ – ztišení při svíčkách. Ukončení – poděkování v modlitbě
V průběhu celého večera nabízíme: vyhlídku z kostelní věže, výstavu dětských kreseb s biblickým tématem ?Pošta do nebe? – prosby a poděkování Pánu Bohu
Prohlídka věže jen na vlastní nebezpečí s podpisem každého.

Letošní program bude opět bohatý a plný duchovních zážitků!!!

Napsat komentář