Velikonoční přání

Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk mohl mít strach. Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl apoštolům a ženám: ?Nebojte se!? Tato slova potřebujeme dnes možná více, než kdy jindy. Je nutné, aby zesílila jistota, že existuje ten, kdo drží v rukou osudy tohoto pomíjivého světa. A tento někdo je Láska… Jen on se může plně zaručit za slova ?Nebojte se!?.
(sv. Jan Pavel II.)

Milí farníci, přátelé a dobrodinci,
přeji Vám všem krásné a požehnané Velikonoční svátky.
Ať Zmrtvýchvstalý a milosrdný Kristus, Vás neustále provází, chrání a žehná Vám a Vašim blízkým!!!
Kéž si v roce milosrdenstvi ještě více uvědomujeme, že Bůh je náš Otec a chce nás mít všechny ve svém nebeském domově.

chrystus-pan-zmartwychwstal[1]Váš farář o. Roman

Napsat komentář