Velikonoční přání

Milí přátelé, farníci, a dobrodinci,
přejeme Vám všem požehnané a radostné Velikonoční svátky, plné naději, viry a lásky.
Ať Zmrtvýchvstalý a milosrdný Kristus, Vás neustále provází, chrání a žehná Vám a Vašim blízkým!!!

 

Napsat komentář