Pozvánka na poutní Mše sv. do kaple Božího Milosrdenství v Litoměřicích

Milí farníci, přátelé a dobrodinci,
Farní charita Litoměřice Vás všechny srdečně zve na poutní Mši svatou, která se uskuteční v neděli 3. dubna 2016 v 10.30 hod. v kapli Božího Milosrdenství v Domově na Dómském pahorku v Litoměřicích v ulici Zahradnická 1534/4.
Jezus_Milosierny[1]Všichni jste srdečně zváni!!!

Napsat komentář