24 hodin pro Pána

Milí farníci, přátelé a dobrodinci,
v pátek 13. března. a v sobotu 14. března. 2015 farnost Všech svatých v Litoměřicích se připojí k iniciativě 24 hodin pro Pána, k níž vyzval papež František. Eucharistická adorace bude probíhat v kostele v pátek od 19.00 hod. do 21.00 hod. a v sobotu od 9.00 hod. do 12.00 hod. Adorace bude vždy ukončena kající modlitbou a svátostným požehnáním. Po celou dobu bude příležitost k přijetí svátosti smíření.
Každou sobotu v kostele sv. Matouše probíhá v Křešicích celonoční adorace od 19:00 hod. do 5:00 hod. V průběhu adorace se slaví Mše svaté.
monstrance-4-men[1]Všechny Vás srdečně zveme!!!

Napsat komentář