Radost, tanec, víra… v Lovosicích

Římskokatolická farnost a město Lovosice přijaly zajímavou návštěvu z Rzeszowské diecéze v Polsku. Nebyli to turisté, ale evangelizátoři – 16 mladých lidí s knězem.
Po krátkém spánku, ranní modlitbě a snídani jsme se jeli podívat do hlavního města litoměřické diecéze – do Litoměřic. Po návratu a obědě předvedli hosté evangelizační aktivitu na ?Zeleném náměstí? v Lovosicích.
Se zpěvem za doprovodu kytary přišla mládež v 16.00 hod. na náměstí. Zazněla hezká hudba, začaly tance. Radost a skvělá nálada naplnily střed Lovosic. Zaznívala také svědectví – několik osob mluvilo o své víře v Boha, o vztahu s ním. Zdůrazňovali Boží lásku, kterou Bůh – Ježíš Kristus nabízí každému člověku. Polská skupina pozvala všechny do Krakowa na Světové dny mládeže v létě roku 2016.
Od 18.00 hod. se v kostele sv. Václava konala Mše sv., kterou vedl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Koncelebrovalo ji šest kněží z Litoměřic, Bíliny, Libochovic, Ústí n. L. kněz Paweł z Polska a já. Biskup mluvil o významu dobrého svědectví víry v daném prostředí, o tom, že každý je misionářem.
Následoval poslední bod programu v kostele – adorace s požehnáním. Střídavě zaznívaly písně a biblické texty. Hovořily o Boží lásce, jejímž důkazem je Ježíšova oběť na kříži. Mladí lidé z ústecké a litoměřické farnosti a z Polska krásně hráli a zpívali.
V neděli v 9.00 hod. se konala pravidelná Mše svatá. Otec Paweł kázal polsky o tom, že každý pokřtěný je součástí společenství – je zapojen do velkého organizmu církve.

IMG_1366

o. Roman Depa

Napsat komentář