Postní období

 18.února popeleční středou začíná postní období křesťanů ? lidí, kteří milují Krista a Pannu Marii. Pokud je milujeme, nejen že zachováváme Boží přikázání, ale snažíme se jim podobat. Víme jaký byl jejich život, plný lásky a obětování pro nás – hříšné.
Nejsme Ježíš, ani Panna Maria. Pokud jim však stále otvíráme naše srdce ? duši, ONI mohou žít v nás. Přes všechny naše každodenní slabosti a hříchy, nás mohou přetvářet. Činit nás alespoň trochu jim podobnými. Pokud jim to dovolíme.
Bez našeho: ?ano já chci Pane, Paní, se vám podobat? nás nemohou formovat.
Je to naše svobodné rozhodnutí rozumu i srdce.
Máme čtyřicet dní, než budeme slavit Velikonoční svátky.
Pán Ježíš a Panna Maria nás stále vyzývají, abychom činili pokání – postili se, modlili, často přijímali Svátost Smíření a Svátost Oltářní- živého Krista v podobě Eucharistie.
Bůh nám neustále pomáhá se dobře rozhodnout ? otevřít naše srdce JEHO LÁSCE.

Pokusme se jim podobat, nejen čtyřicet dní v roce!

imagesB8TFH2MM

Napsat komentář