Pastorační a ekonomická rada farnosti

PASTORAČNÍ RADA

P. Mgr. Ladislav Nádvorník SDB
Ing. Martin Burian
Mgr. Erika Drašnarová
Bc. Kateřina Kasperová
Ing. Taťjana Kravčenko
Mgr. Alena Maternová
MUDr. Jaroslav Pavelka

EKONOMICKÁ RADA

P. Mgr. Ladislav Nádvorník SDB
Ing. Martin Burian
Martin Goliáš
Růžena Kavková
Přemysl Zeman