Návštěva Coswigu srpen 2022

Po dvou letech pandemie navštívil v srpnu starosta Lovosic se svoji ženou město Coswig. Doprovázel je PhDr Pavel Hrubeš a lovosický duchovní správce Ladislav Nádvorník. Cílem cesty bylo prožít společný čas s přáteli v partnerském městě a vyjádřit vděčnost za finanční dar na opravu Lovosických varhan. Významná část návštěvy se odehrávala v Luteránských kostelích ve městech Coswig a v Brockwitz.

Starý kostel v Coswigu

Kostel Alte Peter-Pauls-Kirche (Starý kostel Petra a Pavla), založen roku 1497 rytířským rodem Karrassů patří se svou renesanční malířskou výzdobou a rekonstruovanými barokními varhanami mezi nejkrásnější saské venkovské kostely.
Díky své předreformační tradici si po staletí zachoval figurální výzdobu a starobylý dřevěný interiér.
Oltář je vyzdoben sochami Čtrnácti svatých pomocníků se sochou Panny Marie uprostřed a na deskách prvního choru je vymalovaná křížová cesta tak, jak ji známe z katolických kostelů.

Další raritou jsou nejstarší varhany v Sasku. Jejich původ není znám. Byly postaveny asi v roce 1615 nebo 1624 a jejich současná podoba je z roku 1760 -1770. V roce 1998 byly restaurovány panem Kristianem Wegscheiderem.

Nový kostel Petra a Pavla v Coswigu

Protože starý vesnický kostel se stal na konci 19. století pro Coswig s 4700 obyvateli příliš malý, byl postaven nový kostel Petra a Pavla. Kostel byl postaven dráždanským architektem Woldemarem Kandlerem (1866-1929) ve stylu německé renesance a byl vysvěcen dne 9. listopadu 1903. Zajímavostí je pískovcový sloup, který daroval zednický mistr Georg Hase v roce 1718 do starého kostela.

Varhany jsou z dílny bratrů Jehmlichových v Drážďanech (1902) s impozantním průčelím, které byly zrekontruovány s podporou mnoha dárců a v roce 2015 byly znovu zprovozněny.

Kostel v Brockwitzu

V nedaleké vesnici Brockwitz jsme navštívili krásný Barokní kostel z roku 1737 s nově postavenými mechanickými varhanami.

Villa Teresa

V malém krajinném parku se nachází Villa Teresa. Na konci 19. století zde žili manželé a umělci Eugen d’Albert a Teresa Carreño a dnes se vila těší velké oblibě jako centrum komorní hudby. Uvnitř se nachází koncertní křídlo značky Steinway, které pod prsty pana Hrubeše zprostředkovalo poslední nádherný zážitek na rozloučenou.