Svatohubertská Mše svatá v kostele sv. Václava dne 18.6.2016