Přijetí do katechumenátu čili do sboru kandidátů ke křtu – Lovosice 19.3.2017

Příprava dále pokračuje při setkávání na faře, během kterých probíráme všechny nejdůležitější pravdy víry a zásady křesťanského života.

Napsat komentář