Zachraňme lovosické varhany

Krátce z historie

Nástroj postavil v r. 1913 pražský varhanář Heinrich Schiffner jako dvoumanuálový pneumatický s 21 rejstříky a krásnou romantickou dispozicí. V 80. letech 20. století byl ve velmi špatném technickém stavu, ale jinak nedotčený. V letech 1989-1992 byl nešťastně „pseudobarokně“ přestavěn v duchu retardovaných názorů varhanářství zahnívajícího socialismu. Byly odstraněny charakteristické romantické rejstříky a nasazeny nové, které ale nemají vůbec nic společného s tradicí českého varhanářství a i ve své době byly anachronismem. Varhanář bohužel přestavěl i pneumatickou trakturu, která se po přestavbě ještě více zpožďuje, než dříve.

Pokud by došlo k návratu k původní konstrukční, technické a dispoziční podobě, nástroj by byl rovnocenným protějškem vynikajícího nedávno restaurovaného nástroje firmy Rieger v Terezíně.

Varhany jsou vzhledem ke svému univerzálnímu dispozičnímu vybavení vhodné nejen k doprovodu liturgie ale i k interpretaci veškeré varhanní literatury. V současnosti by potřebovaly opravu spojenou s výměnou míšků a generálním čištěním. Dále by bylo zapotřebí sehnat finanční prostředky na chybějící jazykový rejstřík Pozoun 16` v pedálu, který by podpořil, majestátní pleno nástroje v akusticky krásném prostoru barokního chrámu.

Jak tato akce vznikla ?

Při Noci kostelů 2020 se na schodech kostela potkali dva muži a dali se do řeči. Jedním byl pan farář Ladislav Nádvorník a druhým lovosický rodák, varhaník  a skladatel PhDr. Pavel Hrubeš. Ten si na varhany zahrál a výsledkem tohoto setkání byla velkorysá nabídka PhDr. Hrubeše přispět významnou sumou na opravu varhan.

Když pan farář s touto situací seznámil farníky, spontánně mezi sebou uspořádali sbírku a vybrali cca 30tis. Kč.

Jak se situace dál vyvíjela ?

Byl osloven ředitel CK Lovoš ing. Petr Drašnar Ph.D. a rychle došlo k dohodě, že CK Lovoš pomůže s organizací a reklamou na koncerty, jejichž výtěžek bude použit na opravu varhan. Zároveň bude uspořádán „ Den otevřených varhan“, kde si budou moci zájemci varhany prohlédnout a dozvědět se podrobnosti.

Termíny jednotlivých akcí

2.9.202014. – 19. hodDen otevřených varhan
28.9.202010:30 hodSvatováclavská mše svatá
16.10.202018 hodKoncert lovosických sborů
1.11.202018 hodPocta Jiřímu Stýblovi
14.11.202018 hodVarhanní koncert Pavla Hrubeše
29.11.202018 hodKoncert při svíčkách
Prosinec 2020 Koncerty lovosických ZŠ

Na tyto akce jste srdečně zváni.

Příspěvek na opravu varhan

Svůj příspěvek na opravu můžete při návštěvě  koncertu vhodit do kasičky u vchodu, předat na římskokatolické faře v Lovosicích, další kontakty je možno najít na stránce www.farnostlovosice.cz. Další informace v oddílu kontakty.  Var. symbol pro tento účel je: datum dne otevřených varhan, tedy 292020.

Napsat komentář