Svatováclavská pouť 2022

Lovosický chrámový sbor s varhanním doprovodem Pavla Hrubeše dirigoval Roman Hájek . Hlavní celebrant: P. Mgr. Michael Martinek, Th.D., SDB.