Ohlášky – 1. neděle postní

  • Pobožnost Křížové cesty bude každý pátek během postní doby od 16h v kostele.
  • Pátek 23.2.24 18:00–20:00 Lovosický večer chval ve Kapli ve věžáku – Palackého 910/6, Lovosice
  • V letošním roce dne 12. října se bude v Litoměřicích konat Misijní kongres. Organizační schůzka všech, kteří by se rádi jakýmkoli způsobem zapojili do organizace, se bude konat v úterý 27.2. v 19 hod. na děkanství v Litoměřicích. Jsou zvány všechny věkové kategorie!
  • Na neděli 25.2.24 je vyhlášena sbírka Svatopetrský haléř (na humanitární aktivity církve). Prostředky budou odeslány Svatému otci, aby mohl jménem celé církve přispívat ke zmírnění následků neštěstí či živelných katastrof a také pomáhat obětem válečných konfliktů, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.
  • Devítidenní příprava diecéze na slavnost uvedení nového diecézního biskupa do služby bude 22.2.–1.3.24. Materiál je k dispozici k tisku ve formátu PDF. Devítidenní modlitba před biskupským svěcením může být dobrou příležitostí k duchovní přípravě na tuto slavnost. Lze se ji modlit jak společně, tak soukromě.
  • 9.3.24 přijede pan biskup Radkovský a doprovodí postní duchovní obnovou v Teplicích. Tématem bude Turínské plátno. Duchovní obnova se uskuteční v kostele sv. Jana Křtitele na Zámeckém nám. od 10h. Je to jedinečná možnost si poslechnout přednášku o tématu, kterému se pan biskup Radkovský dlouhodobě věnuje.
  • Noc kostelů 2024 v letošním roce bude v pátek 7. června 2024. V našem kostele již je program připravený. Pokud by ještě někdo měl nějaký návrh, neváhejte ho přinést.

  • Čtvrtek 22. 2. – Svátek Stolce svatého Petra, apoštola
  • Příští neděle 25. 2. 2024 bude 2. neděle postní.

Napsat komentář