V Sulejovicích byl umístěn zrestaurovaný zvon

25.8.2015 byl ve věži kostela Nejsvětější Trojice v Sulejovicích umístěn zrestaurovaný zvon. Díky úsilí farníků, finanční pomoci Obecního úřadu v Sulejovicích a Biskupství litoměřického, se podařilo obnovit krásnou památku, která bude dlouhá léta sloužit celé obci.
Chtěl bych oznámit, že se bude konat děkovno-prosebná modlitba a slavnostní vyzvánění. O přesném termínu, vás budeme  informovat.
Vyjadřuji své poděkování Všem, kteří jste se podíleli na tomto díle.

P. Roman Depa – farář
IMG_5324Více fotografií najdete v sekci galerie rok 2015

Napsat komentář