Noc kostelů 2023

Srdečně zveme na Noc kostelů v pátek 2.6.2023.
Kostel bude otevřený od 15:00 do 22:00

Program:

15:30 – 16:00 Koncert
Školní Pěvecký sbor Koťata

16:30 – 17:10 Komentovaná mše svatá

17:15 – 17:20 Zvonění věžních zvonů

17:15 – 20:00 Košt mešních vín

18:00 – 18:30 Koncert
Rodinný soubor Tesaříkových a Dolejších

18:30 – 19:30 Varhanní koncert
PhDr. Pavel Hrubeš

20:00 – 21:00 Koncert
Lovosický chrámový sbor a Roman Hájek

21:00 – 21:30 Koncert
Lovosický žesťový kvintet

22:00 – 22:15 Proste a dostanete
V průběhu celého večera můžete psát na lístek svá poděkování a prosby a vkládat je do košíku. Na závěr je v modlitbě společně předložíme Pánu.

Po celý večer bude prostor pro dotazy, duchovní rozhovor, individuální modlitbu
Přijďte si pohovořit o duchovních tématech, o životě nebo požádat někoho, aby se s vámi modlil za vaše potřeby.

Napsat komentář