Přijďte si poslechnout nový zvuk našich varhan!

Milí farníci a přátelé farnosti a kostela sv. Václava,

přijměte naše srdečné pozvání na varhanní koncert, kterým chceme poděkovat Vám všem, kdo jste jakýmkoli způsobem podpořili naše úsilí o záchranu lovosických varhan.

Varhany jsou nově naladěné a jejich krásný nový zvuk si můžete přijít poslechnout V sobotu 15.10.2022 od 16:00 V kostele sv. Václava. Hrát bude PhDr Pavel Hrubeš, který se mnoha způsoby zasloužil o opravu tohoto nástroje. Na koncert rovněž přijedou naší přátelé a dárci z Coswigu. Před koncertem bude možno se s nimi osobně setkat a pohovořit.

Vstupné na koncert je dobrovolné. V kapli sv. Antonína bude před a po konání koncertu probíhat benefiční prodej původních varhanních píšťal. Koupí píšťaly získáte zajímavý suvenýr, který spoluvytvářel duchovní atmosféru našeho kostela a přispějete na konečné fáze rekonstrukce varhan.

Ještě jednou děkujeme a těšíme se na Vás!

Napsat komentář