Category Archives: Uncategorized

Velikonoční neděle Zmrtvýchvstání Páně

          

          

Vice fotografii najdete v sekci galerie rok 2017.

Velká sobota v Lovosicích

         

          

Vice fotografii najdete v sekci galerie rok 2017.

Velký pátek v naší farnosti

          

         

Vice fotografii najdete v sekci galerie rok 2017.

Velikonoční přání

Milí přátelé, farníci, a dobrodinci,
přejeme Vám všem požehnané a radostné Velikonoční svátky, plné naději, viry a lásky.
Ať Zmrtvýchvstalý a milosrdný Kristus, Vás neustále provází, chrání a žehná Vám a Vašim blízkým!!!

 

Přijetí do katechumenátu čili do sboru kandidátů ke křtu – Lovosice 19.3.2017

Příprava dále pokračuje při setkávání na faře, během kterých probíráme všechny nejdůležitější pravdy víry a zásady křesťanského života.

Pozvánka na postní duchovní obnovu

V sobotu 1. dubna 2017 od 14.00 hod. zveme do DDKT v Litoměřicích na postní duchovní obnovu.
Bude přednášet otec Lukáš Bakajsa na téma: ?Postní doba a Velikonoce v byzantské liturgii?.
Bude možnost také přistoupit ke svátosti  smíření.


Všichni jste velice srdečně zváni!!!

Papež František vyzývá: ?DEJTE 24 HOD. PRO PÁNA?

Iniciativa 24 hodin pro Pána, k níž vyzývá papež František a která má umožnit všem zájemcům přijmout ve spojitosti s eucharistickou adorací svátost smíření, bude probíhat od pátku 24. do soboty 25. března 2017 v arciděkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem, v děkanském kostele Všech svatých v Litoměřicích. Otec biskup Mons. Jan Baxant vyzval kněze, aby byl v této souvislosti věřícím otevřen alespoň jeden kostel v každém vikariátu.
Ústí nad Labem, arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie:
pátek 24. 3. 2017 17.15 rozjímání křížové cesty, příležitost ke sv. smíření, 18.00 Mše sv., 19.00?24.00 eucharistická adorace
sobota 25. 3. 2017 farní dům – arciděkanství, sál Sinaj (3. patro)
10.00 první přednáška, 11.00 druhá přednáška, 15.30 třetí přednáška (přednášky vede P. Mgr. Jiří Voleský na téma: Maria – postava víry), 17.00 v kostele příležitost ke sv. smíření (více kněží), 18.00 Mše sv. se závěrečnou promluvou a příležitostí k přijetí svátosti pomazání nemocných
Litoměřice, děkanský kostel Všech svatých:
pátek 24. 3. 2017
17.00 modlitba růžence, 17.30 křížová cesta, 18.00 Mše sv., 19.00 vystavení Nejsvětější svátosti, adorace, možnost přijetí svátosti smíření., 20:30 modlitba chval, 22:00 korunka Božího milosrdenství
sobota 25. 3. 2017
6:00 modlitba otců, 7:00 ranní modlitba breviáře 7.00 svátostné požehnání, 8:00 růženec, 11:00 Zakončení se svátostným požehnáním. 18.00 poutní Mše sv. v kostele Zvěstování Panny Marie

Zádušní Mše svatá za P. prof. Zedníčka ? Liběšice 25.2.2017


Vice fotografii najdete v sekci galerie rok 2017.