BOHOSLUŽBY

Program na týden od 25.9.2022

  • Úterý 27.9. – Památka sv. Vincence z Pauly, kněze a jednoho ze zakladatelů moderní evropské charity a péče o chudé
  • Středa 28.9. – Slavnost sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa. Od 10:30 se slaví v kostele sv. Václava poutní mše svatá, účinkuje Lovosický chrámový sbor pod taktovkou Romana Hájka s varhanním doprovodem Pavla Hrubeše. Hlavním celebrantem je P. Mgr. Michael Martinek, Th.D., SDB.
  • Čtvrtek 29.9. – Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
  • Pátek 30.9. – Svátek sv. Jeronýma, učitele církve a autora překladu Bible do latiny
  • Sobota 1.10. – Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny, mystičky a učitelky církve
  • Neděle 2.10. – 27. neděle v mezidobí

Bohoslužby během týdne:

Lovosice, farní kostel sv. Václava

Ne: 9:00, 14:00 *
Út, St, Pá: 16:30
Čt: 8:00
* Ne 14:00 – řeckokatolická bohoslužba

Sulejovice, kostel Nejsvětější Trojice
3. neděle v měsíci v 8:00

Farní kavárna vždy v neděli po mši