KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V SULEJOVICÍCH

KOSTEL SV. MATOUŠE V PRACKOVICÍCH

 

Poutní Mše sv. v Sulejovicích dne 22.5.2016

IMG_2449IMG_2444IMG_2460IMG_2462IMG_2461IMG_2464
Vice fotografii najdete v sekci galerie rok 2016.

Smutné oznámení

Dne 9. května 2016 zemřel pan Jiří Stýblo náš dlouholetý varhaník. Pohřební Mše svatá se konala v sobotu 14.5. v kostele Narození Panny Marie v Třebenicích v jeho bydlišti.
Jako členy lovosické farnosti hodně panu Stýblovi vděčíme. Pamatujeme jeho krásnou hudbu během bohoslužeb a mnohých koncertů, velkou obětavost, se kterou se věnoval vedení chrámového sboru, nezjištnou službu u varhan v naším kostele.
Zádušní Mše svatá v kostele sv. Václava v Lovosicích se bude konat v červnu. Budeme informovat o přesném termínu.
Věnujme modlitby, duchovní dary za duši + pana Jiřího Stýbla. Kéž to bude důkaz naší vděčnosti za jeho působení mezi námi.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

o. Roman

Sbírka na obnovu ozvučení

Římskokatolická farnost Lovosice pořádá sbírku na obnovu zvukového zařízení kostela sv. Václava v Lovosicích.
Sbírka z neděle 10. dubna vynesla 6.160,- Kč. Další sbírka z neděle 1. května vynesla 10.887,- Kč.
Lze přispívat i individuálně.

Jménem Římskokatolické farnosti Lovosice chceme srdečně poděkovat firmě Potraviny Krátký a spol. s.r.o. v Lovosicích za dar 5.000,- Kč věnovaný na provoz kostela sv. Václava.
Srdečně děkujeme také firmě Ing. Jaroslav Vaněk, s.r.o. ze Sulejovic za dar 20.000,- věnovaný na účely církve.
Do budoucna přejeme těmto společnostem Boží požehnání a hodně zdaru.     

Za všechny finanční příspěvky děkujeme!!!

Velikonoční pondělí v Sulejovicích

IMG_2163IMG_2166IMG_2187IMG_2188IMG_2192IMG_2185
Vice fotografii najdete v sekci galerie rok 2016.

Velikonoční neděle v Lovosicích

IMG_1988IMG_1983IMG_2000IMG_2025IMG_2049IMG_2022
Vice fotografii najdete v sekci galerie rok 2016.

Velikonoční neděle – Liběšice křest

IMG_2069IMG_2059IMG_2076IMG_2096IMG_2111IMG_2115
Vice fotografii najdete v sekci galerie rok 2016.

Bílá sobota

IMG_1920IMG_1923IMG_1928IMG_1940IMG_1968IMG_1976

Vice fotografii najdete v sekci galerie rok 2016.