Přivítání na farním webu

Vítejte na našich nově zřízených internetových stránkách. Najdete v nich podrobné informace o našich farnostech, plánech do budoucna a čerstvé zprávy o probíhajících událostech.

Zveme Vás ke spolupráci. Vaše dobré nápady rádi využijeme. Případné připomínky zašlete na naši adresu.

Přejeme vám požehnané adventní dny.

biskups Jménem připravného týmu

 P. Roman Depa

 administrátor farnosti

Napsat komentář