KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V SULEJOVICÍCH

KOSTEL SV. MATOUŠE V PRACKOVICÍCH

 

Pozvánka na varhanní koncert

V neděli 18. června 2017 Vás všechny zveme na varhanní koncert, který se bude konat v kostele sv. Václava od 17:00 hod.

Všichni jste velice srdečně zváni!!! 🙂

 

Návštěva polské skupiny v doprovodu polského kněze – Lovosice 21.5.2017

         

         
Vice fotografii najdete v sekci galerie rok 2017.

Velikonoční neděle Zmrtvýchvstání Páně

          

          

Vice fotografii najdete v sekci galerie rok 2017.

Velká sobota v Lovosicích

         

          

Vice fotografii najdete v sekci galerie rok 2017.

Velký pátek v naší farnosti

          

         

Vice fotografii najdete v sekci galerie rok 2017.

Velikonoční přání

Milí přátelé, farníci, a dobrodinci,
přejeme Vám všem požehnané a radostné Velikonoční svátky, plné naději, viry a lásky.
Ať Zmrtvýchvstalý a milosrdný Kristus, Vás neustále provází, chrání a žehná Vám a Vašim blízkým!!!

 

Přijetí do katechumenátu čili do sboru kandidátů ke křtu – Lovosice 19.3.2017

Příprava dále pokračuje při setkávání na faře, během kterých probíráme všechny nejdůležitější pravdy víry a zásady křesťanského života.

Pozvánka na postní duchovní obnovu

V sobotu 1. dubna 2017 od 14.00 hod. zveme do DDKT v Litoměřicích na postní duchovní obnovu.
Bude přednášet otec Lukáš Bakajsa na téma: ?Postní doba a Velikonoce v byzantské liturgii?.
Bude možnost také přistoupit ke svátosti  smíření.


Všichni jste velice srdečně zváni!!!